Գլխավոր > Սիրանուշ Դվոյան
Սիրանուշ Դվոյան

Սիրանուշ Դվոյան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ: Դասավանդում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում:

2001 թվականին Երևանի պետական համալսարանում պաշտպանել է Ֆրանսահայ բանաստեղծությունը 1920-1960-ական թթ. թեմայով թեկնածուական ատենախոսությունը: Ժամանակակից սփյուռքահայ և արևմտահայ մի շարք հեղինակների (Գրիգոր Պըլտեան, Մարկ Նշանեան, Եղիա Տէմիրճիպաշեան) հատորների խմբագիրն ու կազմողն է: Հեղինակ է մոտ երկու տասնյակ գիտական հոդվածների` տպագրված հայալեզու և միջազգային մամուլում ու հանդեսներում: 

2011-ից նա համախմբագիրն է www.arteria.am մշակութային քննադատական կայքի: Գիտական հետաքրքրությունները ներառում են հանրային կյանքի և անձանական փորձառության փոխակերպումներում խոսքային պրակտիկաների, հանրության արդիացման պրոցեսների արտիկուլացիաների, խոսքի ազատականացման և սրան հարող պրակտիկաների ուսումնասիրությունը:  

Մուտք


Գրանցում