Հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոն

Նպատակը և գործունեությունը

Կառույցները

Պատմություն

Կենտրոնի գործունեության առարկան են հայ հասարակության արդիականացմանը նպաստող գիտակարգային և միջգիտակարգային հումանիտար հետազոտությունները, ինչպես նաև դրանց ընթացքում ստացված արդյունքների հիման վրա իրականացվող հրապարակախոսական, հրատարակչական, գիտակազմակերպչական և կրթական աշխատանքները:

Մուտք


Գրանցում