Կառույցները

Նպատակը և գործունեությունը

Պատմություն

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Աշոտ Ոսկանյան – Նախագահ

Սեյրան Զաքարյան

Հրաչ Բայադյան

Նոնա Շահնազարյան

Մկրտիչ Մաթևոսյան

Սիրանուշ Դվոյան – Գիտական ծրագրերի համակարգող

Լաուրա Սարգսյան - Ընդհանուր հաղորդակցության պատասխանատու

Օլգա Ազատյան – Հետազոտող

Մուտք


Գրանցում